Có được thuê giáo viên hợp đồng thay giáo viên nghỉ thai sản?

Có được thuê giáo viên hợp đồng thay giáo viên nghỉ thai sản?

Có được thuê giáo viên hợp đồng thay giáo viên nghỉ thai sản?

YOUR FUTURE-OUR FUTURE
ĐỊA CHỈ: NGƯỜI LAO ĐỘNG CHỈ TRẢ PHÍ LUẬT SƯ KHI ĐÃ THẮNG VỤ KIỆN
Instagram Youtube Facebook

Hotline tư vấn

0937675368

Có được thuê giáo viên hợp đồng thay giáo viên nghỉ thai sản?

Theo quy định, không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

Tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP quy định: “Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các đối tượng sau: a) Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên…”.

Ông Lê Ngọc Toàn (Quảng Ngãi) hỏi, đối với trường hợp giáo viên nghỉ thai sản thì đơn vị có được phép ký hợp đồng đối với giáo viên khác để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên đã nghỉ thai sản hưởng chế độ BHXH hay không?

Về vấn đề này, chúng tôi xin trả lời như sau:

Tại thời điểm hiện nay, việc tuyển dụng, hợp đồng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Chính phủ đã quy định không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

Trường hợp có giáo viên nghỉ thai sản thì cơ sở giáo dục phải căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để có các giải pháp phù hợp như: bố trí giáo viên dạy thay và thanh toán tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để điều động, bố trí giáo viên từ nơi khác đến hoặc điều chỉnh kế hoạch giáo dục của môn học phù hợp với đội ngũ hiện có...

Trân trọng

Hotline:0938675368

Chia sẻ:
2018 Copyright © CÔNG TY LUẬT TNHH FUTURE LAWYERS. Web Design by Nina.vn
Online: 10   |   Tháng: 1390   |   Tổng: 80409
Zalo
Zalo